ADMITERE 2013 – 2014

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC, de luni până vineri, între orele 1000 – 1800, sâmbăta 1000 – 1400, în perioada 3 iunie – 20 iulie 2013 pentru sesiunea din vară și în perioada 24 iulie – 21 septembrie 2013 pentru sesiunea de toamnă, la Centrele de Înscrieri din str. Someşului nr. 57 şi din Calea Dumbrăvii nr. 28-32.
Universitatea are centre de înscriere deschise și la Hunedoara, Mediaș, Horezu.

STIMATE VIITOR STUDENT!

Apreciind eforturile făcute de către tine în anii de liceu, te aşteptăm să ne faci onoarea de a ocupa unul dintre cele:

800 LOCURI, din care 313 LOCURI FĂRĂ TAXĂ

* NU UITA!

DRUMUL SPRE REALIZAREA TA PROFESIONALĂ ARE UN NUME BINE CUNOSCUT:

Alma Mater

- siguranță
- încredere
-calitate profesională

Te aşteptăm cu drag!

Taxe accesibile
Taxele de şcolarizare la Universitatea Alma Mater din Sibiu sunt printre cele mai mici practicate în România;
Taxa de înscriere este de 100 lei și poate fi achitată la casieria universității din str. Someșului 57, zilnic, de luni până vineri, între orele 800 – 1900, și sâmbătă, între orele 900 – 1500;
Plata taxei de şcolarizare se face în 12 rate lunare. Prima rată se achită la încheierea contractului;
Reducerea taxei de studiu cu 15% pentru studenţii care provin din aceeaşi familie;
Reducerea taxei cu 15% pentru fiecare specializare în cazul în care se frecventează două specializări concomitent;
Persoanele care până la data de 1 Octombrie 2013 împlinesc vârsta de cel puţin 30 de ani beneficiază de reducerea taxei de studiu pentru fiecare an cu 20%;
Se primesc transferuri de la alte universităţi de stat şi private fără a se percepe taxă de transfer (numai pentru studenţii ce au finalizat integral anul I în cadrul universităţii de la care se solicită transferul).

Pentru locurile fără taxă, acordate gratuit în anul I, contractul se încheie odată cu depunerea dosarului complet, după care se eliberează carnetul şi legitimaţia de student;

Avantaje
Vei fi pregătit de către un corp profesoral cu experiență în învățământ și în cercetare, care cunoaște oportunitățile și cerințele pieței de muncă existente în țară și străinătate;
Universitatea Alma Mater din Sibiu facilitează încadrarea în muncă a studenţilor. Actualii studenţi sunt angajaţi în procent de cca. 70% în unităţi din domeniul specializărilor în care se pregătesc;
Scutire parţială de frecvenţă la cursuri pentru studenţii încadraţi în muncă;
Examenul şi prima restanţă (dacă este cazul) la fiecare disciplină sunt incluse în taxa anuală de studii;
Se asigură cursuri universitare pe suport de hârtie, CD şi Internet. Recapitulări finale gratuite ale cursurilor, pentru pregătire înaintea susţinerii examenelor;
Acces nelimitat la bibliotecă, săli de lectură, Internet şi universitate virtuală unde găseşti cursurile universitare, precum și la informaţiile administrativ-organizatorice de care ai nevoie (programul cu studenţii, planificarea examenelor, notele obţinute, etc.);
Funcționarea Instituției Tutoratului la nivelul universității și facultăților contribuie la realizarea unui sistem educațional academic mereu reînnoit și deschis necesităților fiecărui student și slujirii comunității academice pe întregul parcurs ale prezenței studentului în universitate;
Schimburi de experienţă cu studenţii din alte universităţi din Uniunea Europeană cu care Universitatea Alma Mater din Sibiu are colaborări.


Pentru mai multe informații selectați una din opțiunile de mai jos:

Comments are closed.