SESIUNEA DE ADMITERE I:

  • Înscrierea candidaţilor: 01 iunie – 18 iulie 2015
  • Afişarea rezultatelor: 20 iulie 2015 (se va afişa lista candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe domenii de licenţă şi programe de studii)
  • Depunere contestaţii: în 24 ore de la afişare
  • Confirmarea locului: 21 iulie – 25 iulie 2015
  • Afişarea listei finale a candidaţilor admişi în sesiunea de admitere I: 27 iulie 2015 (se va afişa lista candidaţilor admişi, cu taxă şi fără taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe domenii de licenţă şi programe de studii). Numărul studenţilor fără taxă se va calcula raportat la numărul total de candidaţi admişi care au confirmat locul, plătind prima rată şi care au semnat contractul de şcolarizare cu Universitatea.

SESIUNEA DE ADMITERE II:

  • Înscrierea candidaţilor: 20 iulie – 19 septembrie 2015
  • Afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2015 (se va afişa lista candidaţilor admişi în sesiunea a doua de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe domenii de licenţă şi programe de studii)
  • Depunere contestaţii: în 24 ore de la afişare
  • Confirmarea locului: 22 septembrie – 26 septembrie 2015
  • Afişarea listei finale a candidaţilor admişi în sesiunea de admitere II: 28 septembrie 2015 (se va afişa lista candidaţilor admişi, cu taxă şi fără taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe domenii de licenţă şi programe de studii). Numărul studenţilor fără taxă se va calcula raportat la diferenţa între numărul total de candidaţi (care au confirmat locul în sesiunea de admitere I şi sesiunea de admitere II, plătind prima rată şi care au semnat contractul de şcolarizare cu universitatea) şi numărul de studenţi admişi pe locuri fără taxă în prima sesiune de admitere.

· Înscrierea candidaţilor: 01 iunie – 18 iulie 2015

· Afişarea rezultatelor: 20 iulie 2015 (se va afişa lista candidaţilor admişi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe domenii de licenţă şi programe de studii)

· Depunere contestaţii: în 24 ore de la afişare

· Confirmarea locului: 21 iulie – 25 iulie 2015

· Afişarea listei finale a candidaţilor admişi în sesiunea de admitere I: 27 iulie 2015 (se va afişa lista candidaţilor admişi, cu taxă şi fără taxă, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, pe domenii de licenţă şi programe de studii). Numărul studenţilor fără taxă se va calcula raportat la numărul total de candidaţi admişi care au confirmat locul, plătind prima rată şi care au semnat contractul de şcolarizare cu Universitatea.

Comments are closed.