COMISIA DE ADMITERE 2015

COMISIA CENTRALĂ DE ADMITERE:

- Preşedinte: Prof.univ.dr.ing.ec. Nicolaie GEORGESCU

- Secretar: Lector univ.dr.ec.jr. Ioana TĂLMĂCEAN

- Membrii: Prof.univ.dr. Mircea COSMA

Prof. Constantin CATRINA

Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale şi Administrative – Sibiu:

SUBCOMISIA DE ADMITERE 1

Sibiu, str. Somesului, nr. 57 Corpul A:

- Preşedinte: Lector univ.dr. Ion CIOBANU

- Secretar: Lector univ.drd. Mihai ANTONOVICI

SUBCOMISIA DE ADMITERE 2

Sibiu, Calea Dumbrăvii 28-32, Corpul B:

- Preşedinte: Conf.univ.dr. Marcel Nicușor UDREA

- Secretar: Conf. univ.dr. Gheorghe CIUBOTARU

SUBCOMISIA DE ADMITERE 3

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociale – Hunedoara:

- Preşedinte: Lector univ.dr. Ion DINU

- Secretar: Conf. univ.dr. Roxana CRUCEANU

CENTRUL DE ÎNSCRIERE MEDIAŞ:

- Președinte:  Lector univ.dr. Vasile CIOLPAN

- Sectretar: Prof. Viorel PASC

COMISIA PENTRU REZOLVAREA CONTESTAŢIILOR:

- Preşedinte: Prof.univ.dr. Eugen POPESCU

- Secretar: Conf.univ.dr. Delia DOMNICA

- Membrii: Jr. Vasile MUNTEANU

- Preşedinte: Lector univ.drd. Ion CIOBANU

- Secretar: Lector univ.drd. Mihai ANTONOVICI

Comments are closed.