FACULTATEA DE DREPT, ȘTIINȚE SOCIALE ŞI POLITICE

ADMITERE 2013

CONCURS DE DOSARE

PLATA TAXEI ANUALE DE STUDII SE FACE ÎN

12 (douăsprezece) RATE – 190 LEI / LUNĂ


Oferim Învățământ de Tip Modular Modern, cu Practicarea
Sistemului European de Credite Transferabile

Asigurăm Condițiile de Studiu, Inclusiv Studenților Încadrați în Muncă

PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR

ŞI PREŞCOLAR

PROGRAMUL
DE STUDII
(specializarea)
Numărul de Locuri Durata Studiilor Titlul obţinut
la absolvire
Total FĂRĂ TAXĂ
2013/2014
PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR 60 3 3 ani Licenţiat în Ştiinţe ale Educaţiei

Vino până la unul dintre Centrele noastre de Înscriere din str. Someşului, nr. 57 sau din Calea Dumbrăvii nr. 28-32 cu următoarele acte:

ÎNSCRIERILE SE FAC ZILNIC, de Luni până Vineri inclusiv, între orele 1000 – 1800, Sâmbăta 1000 – 1400, în perioada 3 Iunie – 20 Iulie 2013, pentru sesiunea din vară și 24 Iulie – 21 Septembrie 2013, pentru sesiunea din toamnă, la Centrele de Înscrieri din Str. Someșului nr. 57 și din Calea Dumbrăvii nr. 28 – 32.

LOCURILE “FĂRĂ TAXĂ” CONSTITUIE “BURSE DE STUDII” OFERITE
DE CĂTRE UNIVERSITATEA “ALMA MATER” DIN SIBIU

Competenţa după absolvire:
Absolvenţii acestui program de studii au perspectiva de a lucra în:

  • În învăţământul şcolar;
  • În învăţământul preşcolar;

Încadrarea salarială a absolvenţilor va fi superioară celei a educatorilor şi învăţătorilor cu studii medii.

Principalele discipline studiate de către studenţi pe perioada de pregătire sunt:
  • Fundamentele pedagogiei, Psihologia vârstelor, Limba română, Matematică,, Managementul clasei de elevi / Managementul grupei de elevi, Limbă străină;
  • Teoria şi practica evaluării, Psihologia personalităţii, Fundamentele psihopedagogiei speciale, Educaţie plastică şi metodică, Management educaţional / Pedagogie socială, Cunoaşterea mediului / Ştiinţe şi metodică, Limbă străină;
  • Psihopedagogia copiilor cu dificultăţi de învăţare, Metodica abilităţilor practice, Managementul instituţiilor şcolare, Metodica activităţilor de educaţie civică, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Psihosociologia familiei/Sociologia educaţiei, Psihopedagogia jocului / Etică şi deontologie pedagogică, Asistenţă şi protecţia drepturilor copilului / Instruire asistată de calculator.

PENTRU ORICE INFORMAŢII SUPLIMENTARE SUNTEM BUCUROŞI SĂ VĂ STĂM LA DISPOZIŢIE:

Universitatea “Alma Mater” din Sibiu
Strada Someşului, nr. 57 sau Calea Dumbrăvii nr. 28-32;
Tel.: 0269/250008; 0788/622755 – Secretar Comisie Admitere;
Pagina web : www.uamsibiu.ro;
E-mail : admitere2013@uamsibiu.ro


Comments are closed.