ACCES – BAZE DE DATE GRATUITE

• Austrian Academy of Sciences: http://www.oeaw.ac.at

• Berkeley Digital Library SUN SITE: http://sunsite.berkeley.edu

• Directory of Open Access Journals: http://www.doaj.org

• Electronic Journals and Magazines: http://www.sociosite.net/journals.php

• Electronic Journals Library: http://www.e-journals.org

• Free Manuals: http://the-manuals.com

• Global Text Project: http://globaltext.terry.uga.edu

• Internet Public Library: http://www.ipl.org

• MagPortal: http://www.magportal.com

• MIT (Massachusetts Institute of Technology) Open Courseware: http://ocw.mit.edu

• Project Gutenberg: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page

• RePEc (Research Papers in Economics):EconPapers: http://econpapers.repec.org

• Swiss Federal Institute of Technology Zurich: http://www.library.ethz.ch

• The Directory of Open Access Repositories: http://opendoar.org

• The Online Books Page: http://onlinebooks.library.upenn.edu

• United Nations: http://www.un.org/en/databases

• Webopedia: www.webopedia.com

• Wikipedia: http://ro.wikipedia.org/wiki/Pagina_principal%C4%83

LINK-URI DIN DOMENIUL ECONOMIC
• Academia de Studii Economice Bucureşti, biblioteca digitală: http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/model/index2.asp
• Asociaţia Auditorilor Interni din România: http://www.aair.ro
• Banca Centrală Europeană (European Central Bank): http://www.ecb.int
• Banca Mondială (The World Bank): http://www.worldbank.org
• Banca Naţională a României: http://www.bnro.ro
• Bursa de Valori Bucureşti: http://www.bvb.ro
• Bursa Monetar Financiară şi de Mărfuri Sibiu (BMFMS): http://www.sibex.ro
• Camera Auditorilor Financiari din România: http://www.cafr.ro
• Camera de Comerţ şi Industrie a României: http://ccir.ro
• Comisia de Supraveghere a Asigurărilor: http://www.csa-isc.ro
• Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR): http://www.ceccar.ro
• European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG): www.efrag.org
• European Journal of Interdisciplinary Studies: http://www.ejist.ro
• FEE – The Federation of European Accountants: www.fee.be
• Fondul Monetar International (IMF): http://www.imf.org/external/index.htm
• Guvernul României: http://www.gov.ro
• Information Research – an international electronic journal: http://informationr.net/ir
• Institutul Bancar Român: http://www.ibr-rbi.ro
• Institutul Naţional de Statistică: http://www.insse.ro
• International Valuation Standards Council: http://www.ivsc.org
• Ministerul afacerilor externe: http://www.mae.ro
• Ministerul dezvoltării regionale şi administraţiei publice: http://www.mdrt.ro
• Ministerul economiei: http://www.minind.ro
• Ministerul finanţelor publice: http://www.mfinante.ro
• Ministerul integrării europene: http://www.mie.ro
• Ministerul mediului şi dezvoltării durabile: http://www.mmediu.ro
• National Bureau of Economic Research: http://www.nber.org
• Rubinian – info, documente, consultanţă de afaceri: http://rubinian.com
• Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Informatica: http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/
• Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Mathematica: http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-m/
• Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Oeconomica: http://studiaoeconomica.ubbcluj.ro
• The European Group of Valuers’ Associations: http://www.tegova.org
• Uniunea Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR): http://nou.anevar.ro
http://www.conta.ro
http://www.contabilul.manager.ro
http://www.contacafe.ro
http://www.siteaudit.ro

LINK-URI DIN DOMENBIUL TURISMULUI
• African Journals OnLine (AJOL): http://www.ajol.info
• Appraisal Institute of Canada: http://www.aicanada.ca
• Asociaţia de Ecoturism din România: http://www.eco-romania.ro
• Asociaţia internaţională de promovare a turismului dunărean: http://www.danube-river.org
• Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România: http://www.anat.ro
• Asociaţia Naţională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural (ANTREC): http://www.antrec.ro
• Asociaţia Română pentru cazare şi turism ecologic Bed & Breakfast: http://www.bed-and-breakfast.ro
• Autoritatea Naţională pentru Turism: http://www.minind.ro/turism/contact_turism.html
• Comisia Europeană pentru Turism (European Travel Commission): http://www.etc-corporate.org
• Consiliul Mondial al Turismului şi Călătoriilor (World Travel&Tourism Council): http://www.wttc.org
• Europe a never-ending journey: http://www.visiteurope.com
• Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc: http://www.fptr.ro
• Organizaţia Mondială a Turismului: http://www2.unwto.org
• Organizaţia Patronală a Turismului Balnear din România: http://www.spas.ro
http://www.ifrs.org
http://www.infoturism.ro
http://www.tour-romania.info
http://www.travelworld.ro
http://www.turism.ro
http://www.ecomagazin.ro
http://www.geography.about.com/
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.green-report.ro
http://www.romturism.ro/
http://www.traseeromania.ro/trasee-montane-drumetie-si-trekking/
http://www.travelmagazine.ro
http://http://www.travelweek.ro/
http://www.turism.execom.ro/
http://www.turismulresponsabil.ro

LINK-URI DIN DOMENIUL PSIHOLOGIEI:
• ABC Human Capital: www.abchumancapital.ro
• Academy of Cognitive Therapy: http://www.academyofct.org
• Agentia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale: http://www.anpcdefp.ro
• Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă: http://www.protectiamuncii.ro
• Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă: http://www.anofm.ro
• American Psychological Association: http://www.apa.org
• Asociaţia de Psihologie Industrială şi Organizaţională: http://www.apio.ro
• Asociaţia de Psihoterapia Familiei şi a Cuplului Iaşi: http://www.apfc.ro
• Asociaţia de Psihoterapie Pozitivă: http://www.positum.ro
• Asociaţia Naţională a Specialiştilor în Resurse Umane (A.N.S.R.U.): http://www.resurseumane-aur.ro
• Asociaţia NLP interactiv: http://www.nlpinteractiv.ro
• Asociaţia pentru educaţie şi cercetare EDU CER: http://www.educer.eu
• Asociaţia Psihologilor din Banat: http://www.apsib.ro
• Asociaţia Psihologilor din Transporturi, Muncă şi Servicii: http://www.aptms.net
• Asociaţia Română de Hipnoză Clinică, Relaxare şi Terapie Ericksoniană: http://hipnozaclinica.ro
• Asociaţia Română de Psihologie Transpersonală: http://www.arpt.ro
• Asociaţia Română de Psihoterapie Psihanalitică: http://psihoterapiepsihanalitica.com
• Association for Behavioral and Cognitive Therapies: http://www.abct.org
• Autoritatea Naţională pentru Calificări: http://www.anc.gov.ro
• Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică: http://www.ancs.ro
• Beck Institute for Cognitive Therapy and Research: http://www.beckinstitute.org
• Centrul de Asistenţă în Domeniul Tehnologiilor de Acces pentru Persoane cu Deficienţe de Vedere: http://cata.centre.ubbcluj.ro
• Colegiul Psihologilor din România: http://www.copsi.ro
• Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior: http://www.cncsis.ro
• Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior: http://www.cnfis.ro
• Electronic Journal for the Integration of Technology in Education: http://ejite.isu.edu
• Electronic Journal of Research in Educational Psychology: www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/english/index.php
• Euroguidance România – National Centre for Vocational Guidance: http://www.euroguidance.net/?page_id=1797
• European Association for Behavioral and Cognitive Therapies: http://www.eabct.com
• European Association for Psychotherapy: http://www.europsyche.org
• European Association of Research Managers and Administrators: http://www.earma.org
• European Centre for the Development of Vocational Training: http://www.cedefop.europa.eu
• European Commission, EURAXESS: http://ec.europa.eu/euraxess
• European Commission: Education&Training: http://ec.europa.eu/education/index_en.html
• European Commission: Employment, Social Affairs&Inclusion: http://ec.europa.eu/social/home.jsp
• European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions: http://www.eurofound.europa.eu
• Federaţia Română de Psihoterapie: http://www.psihoterapie.ro
• Fundaţia Naţională pentru Dezvoltare Comunitară: http://www.fndc.ro
• INCSMPS (Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru Muncă şi Protecţie Socială): http://www.incsmps.ro
• Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei: http://www.ise.ro
• International Institute for the Advanced Studies of Psychotherapy and Applied Mental Health: http://www.psychotherapy.ro
• International Journal of Special Education: www.internationaljournalofspecialeducation.com
• International Training Centre: http://www.itcilo.org
• Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: http://www.edu.ro
• Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale: http://www.mmuncii.ro
• Romanian Association of Research Managers and Administrators: http://www.rarma.ro
• Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series Psychologia-Paedagogia: http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/psichologia/index.html
• The International Transactional Analysis Association: http://itaaworld.org
• United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization: http://www.unevoc.unesco.org
• Universitatea din Bucureşti, resurse educaţionale, e-books: http://unibuc.ro/n/resurse/E-Books.php
http://infoacademix.blogspot.ro
http://www.infopsihologia.ro
http://www.mindcare.ro
http://www.psihanaliza.net
http://www.psiholife.ro
http://www.psihologiaonline.ro
http://www.psihoteca.com
http://www.psychologies.ro
http://www.psyvolution.ro
http://www.sistempsi.ro

Comments are closed.