Universitatea Alma Mater Sibiu
Departamentul de Cercetare – Dezvoltare

Ca structură specializată a Universității Alma Mater, Departamentul de Cercetare – Dezvoltare elaborează, propune și gestionează activitatea științifică necesară fundamentării, prin cercetări teoretice și aplicative, a curriculei universitare în vederea corelării cu sistemele de învățământ superior internaționale, păstrând în același timp elemente de referință pentru garantarea propriei identități.

Pe baza strategiei universității în domeniul cercetării științifice pentru perioada 2008-2012, au fost puse în valoare capacitățile creative, inovatoare și manageriale în acest domeniu, prin care s-a asigurat între altele:

  • derularea, numai în anul 2008, a 13 programe de cercetare în parteneriate cu alte instituții, dintre care 6 internaționale, iar în anul 2009 a altor 14;
  • participarea la Școala Doctorală Internațională în colaborare cu Universitatea LUM Jean Monnet Casamassima Bari, Italia, și cu Belgrad Megatrend University, Serbia;
  • înființarea revistei Sibiu Alma Mater University Journals. Series A. Economic Sciences – ISSN 2065-2372, Series B. Law and Administrative Sciences – ISSN 2065-2364 și Series C. Social Sciences – ISSN 2065-2356;
  • continuarea publicării revistei Lumina slovei scrise ajunsă la cel de-al VII-lea volum – ISSN 1844-7368.

Comments are closed.