Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională a Universităţii Alma Mater din Sibiu

Ediţia a IV-a

Provocări pentru Ştiinţă şi Cercetare în Perioade de Criză

Sibiu Alma Mater University
National Conference with International
Participation

4th Edition

Challenges for Science and Research in the Crisis Era

Comments are closed.