Instrucţiuni de redactare a rezumatului

  • Format pagină: A4
  • Font: Times New Roman 12
  • Titlu: bold, centrat
  • Autori: prenumele şi numele complet, fără titlu didactic sau grad ştiinţific, bold, centrat
  • Afiliere autori: denumirea instituţiei, adresa instituţiei (str., nr., cod poştal, localitatea, judeţul, ţara), telefon, fax, adresa e-mail a autorului/-ilor
  • Rezumat: 50–100 cuvinte aliniate ”justified”
  • Cuvinte cheie: 5–10 cuvinte sau expresii de 2-3 cuvinte, de preferat altele decât cele din titlu, pentru indexare.


Rezumatul şi cuvintele cheie vor fi redactate în română şi engleză.

Comments are closed.