MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
UNIVERSITATEA „ALMA MATER” DIN SIBIU

Sibiu, Str. Someşului, Nr. 57, cod 550003
Tel./Fax: 0269/250008, 0728/137650
www.uamsibiu.ro; e-mail: rector@uamsibiu.ro

RECTORAT


TEMATICA CONFERINȚEI NAȚIONALE CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
 1. Administraţie publică

 2. Afaceri internaţionale

 3. Alimentaţie publică

 4. Asistenţă socială

 5. Comerţ şi negociere

 6. Comunicaţii

 7. Contabilitate

 8. Drept

 1. Economie agroalimentară

 2. Educaţie universitară

 3. Finanţe şi bănci

 4. Legislaţie economică

 5. Limba şi literatura română

 6. Limbi străine şi lingvistică

 7. Management

 8. Marketing

 1. Pedagogie

 2. Protecţia mediului

 3. Psihologie

 4. Relaţii publice

 5. Ştiinţa calculatoarelor

 6. Ştiinţe electrice şi electronice

 7. Turism şi Agroturism

Comments are closed.