Conferinţa Naţională cu Participare Internaţională
a Universităţii Alma Mater din Sibiu

Ediţia a IX-a

Provocări societale pentru excelenţa în cercetare şi inovare

Sibiu, 28 – 30 Mai 2015

www.cuams.ro

Anunt de participare 1 | Anunt de participare 2 | Formular de inscriere (pdf) (doc)

Comments are closed.