Înscrierea lucrării/-lor* se face până la data 25 ianuarie 2011 prin trimiterea:

  • formularului de participare completat,
  • lucrării/-ilor in extenso, redactate conform instrucţiunilor,
  • unei copii scanate a documentului prin care s-a efectuat plata taxei de participare,

la adresa: conferences@uamsibiu.ro cu menţiunea “Conferinţa UAM Sibiu 2011“.
* Se acceptă două lucrări ca prim autor/autor unic.

Trimiterea lucrării/lucrărilor in extenso şi achitarea taxei de participare se face până la 25 ianuarie 2011.

Redactarea lucrărilor se face atât în limba română, cât şi în limba engleză (excepţie: lucrările de limba engleză, respectiv limba şi literatura română).

Taxa de participare:

Taxa de participare
Prima lucrare
A doua lucrare
RON/participant
100 RON 30 RON

Datele pentru plata taxei de participare sunt:

Posesor cont Universitatea Alma Mater din Sibiu
Adresă 57 Somesului St., 550003 Sibiu
CUI 17725763
Banca Banca Comercială Carpatica, sucursala Vasile Milea, nr. 1
Adresa băncii 1 Vasile Milea St., 550331 Sibiu
IBAN RO93 CARP 0330 0000 0204 RO02
NOTĂ: Vor fi publicate doar lucrările care au un conţinut ştiinţific adecvat şi care respectă întocmai condiţiile de redactare şi termenele stabilite.

Alte informaţii pot fi obţinute:

Comments are closed.