Înscrierea lucrării/-lor* se face până la data 15 decembrie 2014 prin e-mail, trimițând formularul de participare și rezumatul / -ele la adresa:

conferences@uamsibiu.ro cu menţiunea “Conferinţa UAM Sibiu 2012“.
* Se acceptă două lucrări ca prim autor/autor unic.

Redactarea lucrărilor se face atât în limba română, cât şi în limba engleză (excepţie: lucrările de limba engleză, respectiv limba şi literatura română).

Taxa de participare (include şi costul publicaţiei):

Taxa de participare
Prima lucrare
A doua lucrare
RON/participant
150 RON 50 RON

Datele pentru plata taxei de participare sunt:

Posesor cont Universitatea Alma Mater din Sibiu
Adresă 57 Somesului St., 550003 Sibiu
CUI 17725763
Banca Banca Comercială Carpatica, sucursala Vasile Milea, nr. 1
Adresa băncii 1 Vasile Milea St., 550331 Sibiu
IBAN RO93 CARP 0330 0000 0204 RO02
NOTĂ: Vor fi publicate doar lucrările care au un conţinut ştiinţific adecvat şi care respectă întocmai condiţiile de redactare şi termenele stabilite.

Instrucţiuni de redactare a rezumatului

Format pagină: A4
Font: Times New Roman 12
Titlu: bold, centrat
Autori: prenumele şi numele complet, fără titlu didactic sau grad ştiinţific, bold, centrat;
Afiliere autori: denumirea instituţiei, adresa instituţiei (str., nr., cod poştal, localitatea, judeţul, ţara), telefon, fax, adresa e-mail a autorului/-ilor;
Rezumat: 50–100 cuvinte aliniate ”justified”;
Cuvinte cheie: 5–10 cuvinte sau expresii de 2-3 cuvinte, de preferat altele decât cele din titlu, pentru indexare.

Rezumatul şi cuvintele cheie vor fi redactate în limba română şi în limba engleză.

Alte informaţii pot fi obţinute:

Comments are closed.