Condiţii de participare

Înscrierea lucrării/-lor* până la data 15 decembrie 2012

prin e-mail, trimiţând formularul de participare completat şi rezumatul / -ele la adresa: conferences@uamsibiu.ro cu menţiunea „Conferinţa UAM Sibiu 2014”.

* Se acceptă două lucrări ca prim autor/autor unic.

Trimiterea lucrării / lucrărilor in extenso şi achitarea taxei de participare până la 15 ianuarie 2013.

Redactarea lucrărilor atât în limba română, cât şi în limba engleză (excepţie: lucrările de limba engleză, respectiv limba şi literatura română).

Taxa de participare (include şi costul publicaţiei)

Taxa de participare,

RON/participant

Prima lucrare A doua lucrare
150 RON 50 RON

NOTĂ: Vor fi publicate doar lucrările care au un conţinut ştiinţific adecvat şi care respectă întocmai condiţiile de redactare şi termenele stabilite.

Alte informaţii pot fi obţinute:

  1. accesând pagina web a Universităţii Alma Mater din Sibiu: www.uamsibiu.ro, respectiv pagina web a confe-rinţei:

www.uamsibiu.ro/cercetare/conferinta-2014/ro

Comments are closed.