Conferința Națională cu Participare Internațională
Universitatea Alma Mater din Sibiu
Comitet de organizare:
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Romulus IAGĂRU
Prof. univ. dr. Nicolaie HOANŢĂ
Prof. univ. dr. Eugen POPESCU
Prof. Constantin CATRINA
Conf. univ. dr. Mihaela BADEA
Lector univ. dr. Cristina ANTTILA
Lector univ. dr. Ion DINU
Lector univ. dr. Daniel HAGEANU
Lector univ. dr. Ioana TĂLMĂCEAN
Asistent univ. dr. Lidia BĂLAN
Asistent univ. dr. Brânduşa-Oana NICULESCU
Secretariat:
Ec. drd. Leila BARDAŞUC
Asistent univ. drd. Claudia BERGHEZAN
Asistent univ. drd. Silvana MUNTEAN
Asistent univ. drd. Irina-Elena PETRICĂ

Comments are closed.