Sesiunea Știinţifică Studențească a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a IV-a
Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere
Sibiu, 20 – 22 Mai 2010
Anunț* Comitet de organizare Comitet științific Secţiuni, adrese de
corespondenţă
Condiţii de participare.
Termene limită
Publicaţii ale
sesiunii ştiinţifice
Program Instrucţiuni de redactare
a lucrării
* Anunțul conține un program al sesiunii și cerințe de redactare a lucrării.


Comments are closed.