Sesiunea Știinţifică Studențească a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a IV-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 20 – 22 Mai 2010

Comitetul de organizare
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. Maria TURTOI
Director executiv:
Asistent univ. drd. Mihaela PREDA
Membri:
Profesori:
Asistent univ. drd. Claudia BERGHEZAN
Asistent univ. drd. Silvia BOGDAN
Asistent univ. drd. ing. Cosmin Ilie CANDIN
Asistent univ. drd. Brânduşa COSMA
Asistent univ. Simina Ioana OANA
Asistent univ. drd. Ana MUNTEAN
Asistent univ. drd. ing. Ion PAŞOL
Asistent univ. Ştefan POPESCU
Asistent univ. drd. Valentin POSEA
Asistent univ. Ilie ȘUFANĂ
Asistent univ. drd. Andreea TATOIU
Dipl. Alina DUMITRESCU
Ec. Silvana MUNTEAN
Ec. drd. Maria-Cristiana MUNTHIU
Ec. Irina PETRICĂ
Ec. drd. Ioana TĂLMĂCEAN
Studenţi:
Aurel MUNTEAN
Beatrice BUCERZAN
Daniel BARTESCH
Ioana Alexandra DUMITRU
Irina DAMIAN
Istvan-Csaba GAL


Comments are closed.