Sesiunea Știinţifică Studențească a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a IV-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 20 – 22 Mai 2010

Comitetul științific
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU
Vicepreședinți:
Prof. univ. dr. ing.Vasile JÂŞCANU
Prof. univ. dr. Mircea COSMA
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Ştefan BURLACU
Prof. univ. dr. ing. Romulus IAGĂRU
Prof. univ. dr. Doina PETICĂ-ROMAN
Prof. univ. dr. Eugen POPESCU
Prof. univ. dr. Ioan SANTAI
Conf. univ. dr. Grigore-Alexandru BUZILĂ
Conf. univ. dr. Ana-Maria IUGA
Conf. univ. dr. Ioan LASCU
Conf. univ. dr. Anca SÎRGHIE
Conf. univ. dr. Leontin STANCIU
Conf. univ. dr. Nicuşor Marcel UDREA
Lector univ. dr. Cristina ANTTILA
Lector univ. dr. ing. ec. Mihaela BADEA
Lector univ. dr. Teodor BEJAN
Lector univ. drd. Bogdan BRUMAR
Lector univ. drd. Maria BUD
Lector univ. dr. Gheorghe CIUBOTARU
Lector univ. drd. Daniela CZIKA
Lector univ. drd. Andreea DINESCU
Lector univ. dr. Monica Delia DOMNICA
Lector univ. dr. Adrian FILIP
Lector univ. drd. Dumitru GOŞA
Lector univ. dr. Daniel HAGEANU
Lector univ. dr. Vicenţiu–Iulian IAMANDI
Lector univ. dr. Dumitru IANCU
Lector univ. dr. Ioana–Gabriela MĂRCUŢ
Lector univ. dr. Eugeniu MERCE
Lector univ. drd. Ioan Gabriel POPA
Lector univ. dr. Mihai SIMA
Lector univ. dr. Lucian SMARANDA
Lector univ. dr. Lucian TARNU


Comments are closed.