Sesiunea Știinţifică Studențească a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a IV-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 20 – 22 Mai 2010

Condiţii de participare. Termene limită
25 aprilie 2010 Înscriere prin trimiterea formularului şi a lucrării de maximum 2 pagini;
10 mai 2010 Confirmarea participării (în vederea finalizării programului, asigurării cazării etc.).
* Se acceptă maximum două lucrări ca autor unic / prim autor.


Comments are closed.