Sesiunea Știinţifică Studențească a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a IV-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 20 – 22 Mai 2010

Instrucţiuni de redactare a lucrării
Format pagină: A4
Setare pagină: 2 cm sus, jos, stânga, dreapta;
Font: Times New Roman 12
Titlu: bold, centrat;
Autor/-i: prenumele şi numele complet, bold, centrat;
Afiliere autor/-i: denumirea instituţiei;
Îndrumător: prenumele şi numele cadrului didactic precedat de gradul didactic şi ştiinţific;
Afiliere îndrumător: denumirea instituţiei;
Textul lucrării: aliniat ”justified”;
Numărul de pagini: 2 pagini.

Lucrările vor fi redactate în limba română sau limba engleză.


Comments are closed.