Sesiunea Știinţifică Studențească a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a IV-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 20 – 22 Mai 2010

Program
20 mai 2010 Sosirea participanţilor din ţară şi străinătate
21 mai 2010 8:30 – 9:00 Primirea participanţilor
9:00 – 9:15 Deschiderea oficială a lucrărilor
Amfiteatrul 1, Corpul B
9:15 – 11:00 Prezentare lucrări pe secţiuni
11:00 – 11:30 Pauză
11:30 – 13:30 Prezentare lucrări pe secţiuni
13:30 – 15:00 Pauză
15:00 – 17:00 Prezentare lucrări pe secţiuni
18:00 – Festivitatea de premiere
22 mai 2010 9:00 – 14:00 Vizite la Muzeul Brukenthal, Muzeul Civilizaţiei Populare, etc.


Comments are closed.