Sesiunea Știinţifică Studențească a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a IV-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 20 – 22 Mai 2010

Publicaţii ale sesiunii ştiinţifice
 • Programul de desfăşurare a lucrărilor Sesiunii ştiinţifice, cu lista lucrărilor pe secţiuni;
 • CD cu lucrările acceptate pentru prezentare;
 • Volumul intitulat:
  Lucrările sesiunii ştiinţifice a
  Universităţii Alma Mater din Sibiu

  ISSN 2067 – 1431.
Precizări:
 • volumul de lucrări va putea fi procurat ulterior, contra cost;
 • în volum vor fi publicate numai lucrările prezentate.
Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon:

+40 269 250008 Rectorat
+40 269 244428 Facultatea de Drept, Ştiinţe Sociale şi Politice
+40 269 244298 Facultatea de Ştiinţe Economice
+40 269 216490 Departamentul Cercetare – Dezvoltare


Comments are closed.