Sesiunea Știinţifică Studențească a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a IV-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 20 – 22 Mai 2010

Secțiuni, adrese de corespondență
 1. Ştiinţe juridice şi administrative
  claudia.berghezan@uamsibiu.ro
 2. Ştiinţe sociale şi politice
  silvia.bogdan@uamsibiu.ro
 3. Ştiinţe umaniste
  simina.oana@uamsibiu.ro
 4. Ştiinţe economice
  stefan.popescu@uamsibiu.ro
 5. Ştiinţe inginereşti
  ionut.pasol@uamsibiu.ro


Comments are closed.