Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a V-a

Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor

Sibiu, 12–14 Mai 2011

Comitetul de organizare
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. Maria TURTOI
Director executiv:
Lector univ. drd. Mihaela PREDA
Membri:
Profesori:
Prof. Constantin CATRINA
Asistent univ. drd. Claudia BERGHEZAN
Asistent univ. drd. Silvia BOGDAN
Asistent univ. drd. ing. Cosmin Ilie CANDIN
Asistent univ. Simina Ioana OANA
Asistent univ. drd. Ana MUNTEAN
Asistent univ. dr. Brânduşa-Oana NICULESCU
Asistent univ. drd. ing. Ion PAŞOL
Asistent univ. Ştefan POPESCU
Asistent univ. Ilie ŞUFANĂ
Asistent univ. drd. Andreea TATOIU
Dipl. Alina DUMITRESCU
Ec. Silvana MUNTEAN
Ec. drd. Maria-Cristiana MUNTHIU-MORAR
Ec. Irina PETRICĂ
Ec. drd. Ioana TĂLMĂCEAN
Studenţi:
Daniel BARTESCH
Ciprian Ştefan DOGARIU
Ioana Alexandra DUMITRU
Istvan-Csaba GAL
Iulian HORDOBEŢ
Adriana MARDARE
Ioan Remus POPA
Ioan PAN


Comments are closed.