Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a V-a

Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor

Sibiu, 12–14 Mai 2011

Comitetul științific
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU
Vicepreședinți:
Prof. univ. dr. Mircea COSMA
Prof. Constantin GORUN
Membri:
Prof. univ. dr. ing. Ştefan BURLACU
Prof. univ. dr. Nicolaie HOANŢĂ
Prof. univ. dr. ing. Romulus IAGĂRU
Prof. univ. dr. Doina PETICĂ-ROMAN
Prof. univ. dr. Eugen POPESCU
Prof. univ. dr. Ioan SANTAI
Conf. univ. dr. Monica Delia DOMNICA
Conf. univ. dr. Ana-Maria IUGA
Conf. univ. dr. Ioan LASCU
Conf. univ. dr. Dumitru POPOVICI
Conf. univ. dr. Anca SÎRGHIE
Conf. univ. dr. Nicuşor Marcel UDREA
Lector univ. dr. Cristina ANTTILA
Lector univ. dr. ing. ec. Mihaela BADEA
Lector univ. dr. Mircea BÂRGOZ
Lector univ. dr. Teodor BEJAN
Lector univ. drd. Bogdan BRUMAR
Lector univ. dr. Gheorghe CIUBOTARU
Lector univ. drd. Daniela CZIKA
Lector univ. drd. Andreea DINESCU
Lector univ. dr. Ion DINU
Lector univ. drd. Dumitru GOŞA
Lector univ. dr. Daniel HAGEANU
Lector univ. dr. Vicenţiu–Iulian IAMANDI
Lector univ. dr. Dumitru IANCU
Lector univ. dr. Ioana–Gabriela MĂRCUŢ
Lector univ. dr. Eugeniu MERCE
Lector univ. drd. Ioan Gabriel POPA
Lector univ. dr. Mihai SIMA
Lector univ. dr. Lucian SMARANDA
Lector univ. dr. Lucian TARNU


Comments are closed.