Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a V-a

Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor

Sibiu, 12–14 Mai 2011

Instrucţiuni de redactare a lucrării
Format pagină: A4
Setare pagină: 2 cm sus, jos, stânga, dreapta;
Font: Times New Roman 12
Titlu: bold, centrat;
Autor/-i: prenumele şi numele complet, bold, centrat;
Afiliere autor/-i: denumirea instituţiei;
Îndrumător: prenumele şi numele cadrului didactic precedat de gradul didactic şi ştiinţific;
Afiliere îndrumător: denumirea instituţiei;
Textul lucrării: aliniat stânga-dreapta (”justified”);
Numărul de pagini: 2 pagini (maximum pentru publicare!).

Lucrările vor fi redactate în limba română sau limba engleză.


Comments are closed.