Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a VI-a
Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor
Sibiu, 24–26 Mai 2012
Anunț* Comitet de organizare Comitet științific Secţiuni, adrese de
corespondenţă
Condiţii de participare.
Termene limită
Publicaţii ale
sesiunii ştiinţifice
Program Instrucţiuni de redactare
a lucrării
* Anunțul conține un program al sesiunii și cerințe de redactare a lucrării.


Comments are closed.