Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a VI-a

Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor

Sibiu, 24–26 Mai 2012

Comitetul de organizare
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. Maria TURTOI
Director executiv:
Lector univ. drd. Simina Ioana OANA
Membri:
Profesori:
Prof. Constantin CATRINA
Lector univ. drd. Mihaela BADEA
Asistent univ. drd. Claudia BERGHEZAN

Asistent univ. dr. Brânduşa-Oana NICULESCU
Asistent univ. drd. Ion PAȘOL
Ec. drd. Silvana MUNTEAN
Ec. drd. Irina PETRICĂ
Ec. drd. Ioana TĂLMĂCEAN

Studenţi:
Alexandru Constantin BEU
Lidia BUCUR
Alexandru CHITUŢĂ
Ciprian Ştefan DOGARIU
Roxana DRAGOSIN
Laura-Alexandra FILKER
Simona-Ionela MUŞAT
Suzane OPRUSOI
Ioan-Remus POPA
Emilia SAVA
Alina TĂRÂŢĂ
Martin-Marius WEIDENFELDER


Comments are closed.