Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a VI-a

Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor

Sibiu, 24–26 Mai 2012

Program
24 mai 2012 14:00 – 16:00 Primirea participanţilor
16:00 – 16:35 Deschiderea oficială a lucrărilor
Amfiteatrul 1, Corpul B
16:30 – 20:00 Prezentare lucrări pe secţiuni
25 mai 2012 08:30 – 09:00 Primirea participanţilor
09:00 – 11:00 Prezentare lucrări pe secţiuni
11:00 – 11:30 Pauză
11:30 – 13:30 Prezentare lucrări pe secţiuni
13:30 – 16:00 Pauză
16:00 – Festivitatea de premiere
25 mai 2012 9:00 – 14:00 Vizite la Muzeul Brukenthal, Muzeul Civilizaţiei Populare, etc.


Comments are closed.