Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a VI-a

Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor

Sibiu, 24–26 Mai 2012

Secţiuni, adrese de corespondenţă

Adresa generală de corespondenţă:
sesiune.studenti@uamsibiu.ro

 1. Ştiinţe economice
  mihaela.badea@uamsibiu.ro
 2. Ştiinţe juridice şi administrative
  claudia.berghezan@uamsibiu.ro
 3. Ştiinţe sociale şi politice
  silvana.muntean@uamsibiu.ro
 4. Ştiinţe umaniste
  simina.oana@uamsibiu.ro
 5. Ştiinţe inginereşti
  ionut.pasol@uamsibiu.ro
 6. Lumina slovei scrise
  sirghieanca@yahoo.com


Comments are closed.