Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a VIII-a
Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor
Sibiu, 15–16 Mai 2014
Anunț* Comitet de organizare Comitet științific Secţiuni, adrese de
corespondenţă
Condiţii de participare.
Termene limită
Publicaţii ale
sesiunii ştiinţifice
Program Instrucţiuni de redactare
a lucrării
* Anunțul conține un program al sesiunii și cerințe de redactare a lucrării.


Comments are closed.