Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a VIII-a
Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor
Sibiu, 15–16 Mai 2014
Comitetul de organizare
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU
Director executiv:
Conf univ. dr. Monica Delia DOMNICA
Membri:
Profesori:
Prof. Constantin CATRINA
Conf. univ. dr. Anca SÎRGHIE
Lector univ. dr. Ion CIOBANU
Asistent univ. dr. Brânduşa-Oana NICULESCU
Asistent univ. dr. Ioana TĂLMĂCEAN
Asistent univ. drd. Leila BARDAŞUC
Asistent univ. drd. Silvana Nicoleta MUNTEAN
Asistent univ. drd. Irina PETRICĂ
Ec. Alin BRATU
Ing. Laurenţiu POROSCHIANU
Studenţi:
Alexandru Constantin BEU
Elena Mihaela BOSTAN
Lidia BUCUR
Cristina CĂPĂŢÂNĂ
Alexandru CHITUŢĂ
Lavinia CHIŢIBOI
Ciprian Ştefan DOGARIU
Roxana DRAGOSIN
Laura-Alexandra FILKER
Mădălina LUPULESCU
Simona-Ionela MUŞAT
Suzane OPRUSOI
Cornelia RADU
Emilia SAVA
Patricia STOICA
Alina TĂRÂŢĂ
Martin-Marius WEIDENFELDER

Comments are closed.