Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a VIII-a
Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor
Sibiu, 15–16 Mai 2014
Comitetul științific
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU – Rector Universitatea Alma Mater din Sibiu
Vicepreședinți:
Prof. univ. dr. Mircea COSMA – Proector Universitatea Alma Mater din Sibiu
Prof. dr. Ştefan FIRU – Inspector General – Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Membri:
Prof. univ. dr. Nicolaie HOANŢĂ
Prof. univ. dr. ing. Romulus IAGĂRU
Prof. univ. dr. Eugen POPESCU
Prof. univ. dr. Ioan SANTAI
Conf. univ. dr. Monica Delia DOMNICA
Conf. univ. dr. Ana-Maria IUGA
Conf. univ. dr. Dumitru POPOVICI
Conf. univ. dr. Anca SÎRGHIE
Lector univ. dr. Cristina ANTTILA
Lector univ. dr. Ion CIOBANU
Lector univ. dr. Gheorghe CIUBOTARU
Lector univ. dr. Ion DINU
Lector univ. drd. Dumitru GOŞA
Lector univ. dr. Daniel HAGEANU
Lector univ. drd. Mihai ANTONOVICI

Comments are closed.