Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a II-a
Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere
Sibiu, 22 – 24 Mai 2008

Universitatea noastră, în cadrul acţiunilor destinate studenţilor, continuă iniţiativa organizării unei noi manifestări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti.

Activitatea la care sperăm să vă avem ca participanţi, o considerăm o nouă şi reală posibilitate pentru desfăşurarea dialogului ştiinţific studenţesc.

Prezenţa într-o tânără instituţie universitară privată, situată într-un oraş cu bogate tradiţii culturale şi educaţionale, sperăm să devină un nou şi semnificativ eveniment al punerii în valoare a capacităţii dumneavoastră ştiinţifice, creative şi pentru fundamentarea unor viitoare colaborări între comunităţile studenţeşti, din diverse instituţii şi centre universitare.

Conducerea Universităţii Alma Mater din Sibiu şi Comitetul de organizare al acestei manifestări vă aşteaptă cu deosebită placere să vă număraţi printre viitorii oaspeţi.

Anunț* Comitet de organizare Secţiuni, adrese de corespondenţă
Termene limită Publicaţii ale sesiunii ştiinţifice Program Instrucţiuni de redactare
* Anunțul conține un program al sesiunii și cerințe de redactare a lucrării.

Comments are closed.