Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice
Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a II-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 22 – 24 Mai 2008

Comitetul de organizare
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU
Vicepreședinți:
Prof. univ. dr. Mircea COSMA
Conf. univ. dr. ing. Maria TURTOI
Membri:
Profesori:
Conf.univ.dr. Delia DOMNICA
Lector univ.drd. Andreea DINESCU
Lector univ.drd. Dan HAGEANU
Lector univ. drd. Gabriel POPA
Asist. univ. ec. Ioana TĂLMĂCEANU
Asistent univ. Mihaela PREDA
Prep.univ. Cosmin CANDIN
Prep.univ. Ionut PAŞOL
Studenţi:
Irina PETRICA
Iulian HORDOBEŢ
Alexandra COVALIU
Laura LĂPĂDAT
Aurel MUNTEANU


Comments are closed.