Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice
Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a II-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 22 – 24 Mai 2008

Instrucţiuni de redactare a lucrării
 1. Condiţii generale
  • Rezumatul va fi redactat cu Times New Roman, utilizând opţiunea „Justify”, astfel:
   • pentru autorii străini într-o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză sau germană);
   • pentru autorii români în limba engleză sau română.
  • Numărul de pagini necesar apariţiei în volum : 2;
  • Setarea paginilor:
   • I-a pagină: sus: 50 mm; stânga : 30 mm; jos, dreapta: 25 mm;
   • a-II-a pagină: stânga: 30 mm; sus, jos, dreapta: 25 mm.
  • Scrierea se va face pe formatul A4.
 2. Titlul lucrării (Times New Roman, bold, size 14, spaţierea 1 pt., majuscule, centrat)
 3. Nume şi prenume autor(i) (size 12, bold, centrat, spaţierea 1 pt.) – la două rânduri de 2.
 4. Numele instituţiei autorului (lor) (size 12, normal, centrat, spaţierea 1 pt.) – la un rând faţă de 3.
 5. Conţinutul rezumatului – la două rânduri faţă de 4.:
  • Rezumatul va fi redactat cu size 12, spaţierea 1 pt., justify, normal.


Comments are closed.