Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice
Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a II-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 22 – 24 Mai 2008

Termene limită
10 aprilie 2008 Data limită pentru trimiterea talonului;
15 aprilie 2008 Confirmarea primirii talonului;
5 mai 2008 Termenul limită pentru trimiterea rezumatului;
10 mai 2008 Confirmarea acceptării rezumatului (lucrărilor);
15 mai 2008 Termenul limită pentru confirmarea participării (în vederea organizării manifestării, asigurării cazării etc.).
* Se acceptă maximum două lucrări ca autor unic / prim autor.


Comments are closed.