Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a III-a
Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere
Sibiu, 21 – 23 Mai 2009

Universitatea noastră, în cadrul acţiunilor destinate studenţilor, continuă iniţiativa organizării unei noi manifestări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti.

Activitatea la care sperăm să vă avem ca participanţi, o considerăm o nouă şi reală posibilitate pentru desfăşurarea dialogului ştiinţific studenţesc.

Conducerea Universităţii Alma Mater din Sibiu şi Comitetul de organizare al acestei manifestări vă aşteaptă cu deosebită plăcere să vă număraţi printre viitorii participanţi.

Anunț* Comitet de organizare Comitet științific Secţiuni, adrese de
corespondenţă
Termene limită Publicaţii ale
sesiunii ştiinţifice
Program Instrucţiuni de redactare
a lucrării
* Anunțul conține un program al sesiunii și cerințe de redactare a lucrării.

Comments are closed.