Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice
Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a III-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 21 – 23 Mai 2009

Comitetul științific
Membri:
Prof.univ.dr. Romulus IAGĂRU
Prof.univ.dr. Ioan SANTAI
Prof.univ.dr. Doina PETICĂ ROMAN
Prof.univ.dr. Bogdan LAUREAN
Prof.univ.dr. Gheorghe BICHICEANU
Prof.univ.dr. Teodor BODOAŞCĂ
Prof.univ.dr. Ştefan BURLACU
Conf.univ.dr. Eugen POPESCU
Conf.univ.dr. Anca SÎRGHIE
Conf.univ.dr. Grigore-Alexandru BUZILĂ
Conf.univ.dr. Ana-Maria IUGA
Conf.univ.dr. Monica Delia DOMNICA
Lector univ.dr. Adrian FILIP
Lector univ. dr. Eugeniu MERCE
Lector.univ.dr. Ion DINU
Lector univ.dr. Lucian TARNU
Lector univ.dr. Mihaela BADEA
Lector univ.drd. Andreea DINESCU
Lector.univ.drd. Mihai ANTONOVICI


Comments are closed.