Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice
Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a III-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 21 – 23 Mai 2009

Comitetul de organizare
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU
Vicepreședinți:
Prof. univ. dr. Vasile JÂŞCANU
Prof. univ. dr. Mircea COSMA
Prof. univ. dr. ing. Maria TURTOI
Membri:
Profesori:
Lector univ.dr. Bogdan BRUMAR
Lector univ.dr. Mihai SIMA
Lector univ.drd. Dan HAGEANU
Lector univ.drd. Gabriel POPA
Lector univ. drd. Daniela CZIKA
Asist.univ.ec. Ioana TĂLMĂCEAN
Asist.univ. Mihaela PREDA
Asist.univ. Ştefan POPESCU
Asist.univ. drd. Cristina ANTTILA
Asist.univ. Valentin POSEA
Asist.univ. drd. Brânduşa COSMA
Asist.univ.drd. Andreea TATOIU
Asist.univ. Simina OANA
Asist.univ.drd. Silvia BOGDAN
Prep.univ.drd. Cosmin CANDIN
Prep.univ.drd. Ionuţ PAŞOL
Ec. Irina PETRICĂ
Studenţi:
Alexandra COVALIU
Aurel MUNTEANU
Amalia MAZILU


Comments are closed.