Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice
Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a III-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 21 – 23 Mai 2009

Program
21 mai 2009 Primirea oaspeţilor străini şi români (care îşi desfăşoară activitatea în afara Centrului Universitar Sibiu)
22 mai 2009 8:30 – 9:00 Primirea participanţilor
9:00 – 9:15 Deschiderea oficială a lucrărilor Sesiunii
Amfiteatrul 1, Corpul B
9:15 – 11:15 Prezentare lucrări pe secţiuni
11:15 – 11:45 Pauză
11:45 – 14:00 Prezentare lucrări pe secţiuni
14:00 – 15:30 Pauză
15:30 – 17:30 Prezentare lucrări pe secţiuni
18:00 – Festivitatea de premiere
23 mai 2009 9:00 – 16:00 Program social (vizite la Muzeul Bruckenthal, Muzeul Civilizaţiei Populare etc.)


Comments are closed.