Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice
Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a II-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 22 – 24 Mai 2008

Publicaţii ale sesiunii ştiinţifice

Fiecare student participant va primi câte o mapă cu documentele sesiunii de comunicări (program sesiune, diplomă de participare, materiale promoţionale, etc.)

Autorii primelor lucrări, apreciate ca fiind cele mai bune la nivelul fiecărei secţiuni, vor fi premiaţi.

Studenţii vor fi cazaţi gratuit prin grija universităţii în căminele studenţeşti aflate la dispoziţia acesteia sau în alte locaţii, ce vor fi comunicate la cererea solicitanţilor.

Cadrele didactice însoţitoare vor fi cazate contra cost, conform solicitării acestora.

Informaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon:

+40 269 250008 Rectorat
+40 269 244428 Facultatea de Drept, Ştiinţe Sociale şi Politice
+40 269 244298 Facultatea de Ştiinţe Economice
+40 269 216490 Departamentul Cercetare – Dezvoltare


Comments are closed.