Sesiunea de Comunicări a Cercurilor Ştiințifice
Studențești ale
Universităţii Alma Mater din Sibiu
Ediţia a III-a

Cercetarea Ştiințifică Studențească în Slujba
Societății Bazate pe Cunoaștere

Sibiu, 21 – 23 Mai 2009

Termene limită
27 martie 2009 Data limită pentru trimiterea talonului;
10 aprilie 2009 Confirmarea primirii talonului;
5 mai 2009 Termenul limită pentru trimiterea rezumatului;
8 mai 2009 Confirmarea acceptării rezumatului (lucrărilor);
15 mai 2009 Termenul limită pentru confirmarea participării (în vederea organizării manifestării, asigurării cazării etc.).
* Se acceptă maximum două lucrări ca autor unic / prim autor.


Comments are closed.