Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a VII-a
Provocări ale Perioadei de Criză pentru Cercetarea Știinţifică
a Studenţilor şi Elevilor
Sibiu, 16–17 Mai 2013
Comitetul științific
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU – Rector Universitatea Alma Mater din Sibiu
Vicepreședinți:
Prof. univ. dr. Mircea COSMA – Proector Universitatea Alma Mater din Sibiu
Prof. dr. Ştefan FIRU – Inspector General – Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Membri:
Prof. univ. dr. Nicolaie HOANŢĂ
Prof. univ. dr. ing. Romulus IAGĂRU
Prof. univ. dr. Ioan LASCU
Prof. univ. dr. Eugen POPESCU
Prof. univ. dr. Ioan SANTAI
Prof. univ. dr.ing Maria TURTOI
Conf. univ. dr. Dumitru POPOVICI
Conf. univ. dr.ing.ec. Mihaela BADEA
Conf. univ. dr. Ana-Maria IUGA
Conf. univ. dr. Dumitru POPOVICI
Conf univ. dr. Anca SÂRGHIE
Lector univ. dr. Cristina ANTTILA
Lector univ. dr. Mircea BARGOZ
Lector univ. drd. Ioan CIOBANU
Lector univ. dr. Gheorghe CIUBOTARU
Lector univ. dr. Ion DINU
Lector univ. drd. Dumitru GOȘA
Lector univ. dr. Daniel HAGEANU
Lector univ. dr. Ioana-Gabriela MĂRCUȚ
Lector univ. dr. Eugeniu MERCE


Comments are closed.