Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu
– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a IX-a
Cercetarea ştiinţifică a studenţilor şi elevilor – necesitate pentru progresul societăţii viitorului
Sibiu, 7 – 9 Mai 2015
Comitetul științific
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU – Rector Universitatea Alma Mater din Sibiu
Vicepreședinți:
Prof. univ. dr. Mircea COSMA – Proector Universitatea Alma Mater din Sibiu
Prof. dr. Ştefan FIRU – Inspector General – Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu
Membri:
Prof. univ. dr. Nicolaie HOANŢĂ
Prof. univ. dr. Eugen POPESCU
Prof. univ. dr. Ioan SANTAI
Conf. univ. dr. Cristina ANTTILA
Conf. univ. dr. Monica Delia DOMNICA
Conf. univ. dr. Ana-Maria IUGA
Conf. univ. dr. Dumitru POPOVICI
Conf. univ. dr. Anca SÎRGHIE
Conf. univ. dr. Nicuşor Marcel UDREA
Lector univ. dr. Ion CIOBANU
Lector univ. dr. Gheorghe CIUBOTARU
Lector univ. dr. Ion DINU
Lector  univ. dr. Daniel HAGEANU
Lector  univ. dr. Daniela VUŢĂ
Lector univ. drd. Dumitru GOŞA
Lector univ. drd. Mihai ANTONOVICI

Comments are closed.