Sesiunea ştiinţifică a
Universităţii Alma Mater din Sibiu

– pentru studenţi şi elevi –
Ediţia a IX-a

Cercetarea ştiinţifică a studenţilor şi elevilor – necesitate pentru progresul societăţii viitorului

Sibiu, 7 – 9 Mai 2015
Comitetul de organizare
Președinte:
Prof. univ. dr. ing. ec. Nicolaie GEORGESCU
Director executiv:
Lector  univ. dr. Daniela VUŢĂ
Membri:
Profesori:
Prof. Constantin CATRINA
Conf univ. dr. Monica Delia DOMNICA
Conf. univ. dr. Anca SÎRGHIE
Conf. univ. dr. Nicuşor Marcel UDREA
Lector univ. dr. Ion CIOBANU
Lector univ. dr. Ioana TĂLMĂCEAN
Asistent univ. dr. Brânduşa-Oana NICULESCU
Asistent univ. drd. Irina PETRICĂ
Asistent univ. drd. Leila BARDAŞUC
Asistent univ. drd. Silvana Nicoleta MUNTEAN
Ec. Alin BRATU
Ing. Laurenţiu POROSCHIANU
Studenţi:
Mădălina LUPULESCU
Alexandra DAMIAN
Patricia STOICA
Octavian ŢURLEA
Eugen Ciprian POPA
Valentina Ioana VIRAGOŞ

Comments are closed.