Specializarea Management
Universitatea Alma Mater Sibiu
Programul de studii de licență în Management promovează la nivel de excelență dezvoltarea unor competențe manageriale bazate pe cunoaștere inovatoare, învățare permanentă și interculturalitate. Formează specialiști cu pregătire superioară în domeniul managementului, cu abilități și deprinderi la nivelul performanțelor internaționale și în concordanță cu solicitările de pe piața europeană a muncii.

Absolvenții vor fi capabili să muncească în structurile organizatorice ale societăților comerciale din țară și din străinatate în condițiile globalizării economiei mondiale, fiind pregătiți să ocupe funcții precum:

 • asistent manager;
 • șef agenție comercială;
 • șef serviciu evaluare a resurselor umane;
 • șef birou aprovizionare;
 • șef birou desfacere;
 • șef serviciu resurse umane;
 • șef compartiment marketing;
 • referent economist în management.

De asemenea, pot desfășura activități didactice în instituțiile de învățământ superior, activități de cercetare științifică, consiliere și consultanță economică.

Principalele discipline studiate sunt:

 1. Economia întreprinderii
 2. Managementul resurselor umane
 3. Managementul serviciilor
 4. Managementul operațional
 5. Managementul calității
 6. Managementul producției
 7. Management internațional
 8. Managementul relațiilor cu clienții
 9. Managementul IMM-urilor
 10. Analiză economico-financiară
 11. Drept comunitar eruopean
 1. Management
 2. Informatică
 3. Finanțe
 4. Managementul inovării
 5. Managementul mediului
 6. Management financiar
 7. Managementul investițiilor
 8. Management strategic
 9. Comportament organizațional
 10. Comunicare în afaceri (engleză)

Comments are closed.