Facultatea de Științe Economice Sociale și Administrative
Universitatea  Alma Mater Sibiu

Decan - Prof.univ.dr.Nicusor Marcel UDREA

Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale și Administrative, asigură, în anul universitar 2015-2016, pregătirea universitară în următoarele programe de studii :

 • Management,
 • Economia comerţului, turismului, serviciilor
  şi managementul calităţii
 • Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar
 • Psihologie

Prin aceste programe, facultatea asigură formarea de profesioniști cu o înaltă calificare la nivelul standardelor academice internaționale pentru profesii solicitate pe piața muncii, dintre care amintim doar câteva:

 • experți în structuri din compunerea societăților transnaționale din țară și din străinătate;
 • consilieri manageriali pe probleme de management economic;
 • oameni de afaceri în domeniul economiei comerțului, turismului, serviciilor și
  managementului calității;
 • psihologi;
 • pedagogi;

Comments are closed.

Universitatea Alma Mater din Sibiu este autorizată să funcţioneze prin H.G. nr. 916 / 11 August 2005.
Str. Someşului 57, Tel./Fax. 0269/25.00.08, info@uamsibiu.ro