Facultatea de Științe Economice, Sociale și Administrative Sibiu
Facilități
În vederea realizării obiectivelor referitoare la desfăşurarea procesului de învăţământ, Facultatea de Ştiinţe Economice, Sociale și Administrative dispune atât de o bază materială, în conformitate cu standardele recomandate de Ministerul Educaţiei Naționale, privind spaţiul ocupat pe student, cât şi de tehnică de calcul modernă, aparatură video şi audio, atât în cadrul laboratoarelor de specialitate, amfiteatrelor şi sălilor de curs, cât şi la nivelul catedrelor şi secretariatului facultăţii.
Facultatea dispune de o aula, 8 amfiteatre dotate cu instalaţii pentru videoconferinţe, 8 săli de curs şi seminarii şi de Ferma Didactică Rusciori. Pentru valorificarea studiilor și rezultatelor obținute în cadrul cercurilor științifice, studenții au asigurate facilități la Editura Alma Mater din Sibiu.
Facultatea mai are dispoziție 6 săli de laborator de informatică, dotate cu 60 calculatoare moderne cu o suprafață totală de 190 m2, doua laboratoare de specialitate, un laborator de limbi străine si o bibliotecă universitară dotată cu calculatoare și care conține inclusiv ultimele reviste de specialitate.
În cadrul facultăţii îşi desfăşoară activitatea un colectiv educaţional format din: 11 profesori universitari, 9 conferenţiari, 30 lectori, 9 asistenţi și 5 cadre didactice auxiliare.

Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Științe Economice

Laborator Informatică

Laborator Informatică

Sală de curs

Sală de curs

Editura Alma Mater

Editura Alma Mater

Comments are closed.