Facultatea de Științe Economice Juridice și Sociale
Universitatea Alma Mater Sibiu

Decan - Lector univ.dr. Nadina FUGACIU

Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice  și Sociale, asigură, în anul universitar 2015-2016, pregătirea universitară la programul de studii :

  • Economia comerţului, turismului, serviciilor
    şi managementul calităţii.

Prin acest program, facultatea asigură formarea de profesioniști cu o înaltă calificare la nivelul standardelor academice internaționale pentru profesii solicitate pe piața muncii, dintre care amintim doar câteva:

  • economişti experți în structuri din compunerea societăților comerciale;
  • consilieri manageriali pe probleme de management economic;
  • consultanți și manageri în domeniul managementului calităţii;
  • oameni de afaceri în domeniul economiei comerțului, turismului, serviciilor și
    managementului calității.

Comments are closed.