Conducerea Facultății
Decan:

Lector. univ. dr. Nadina FUGACIU
Director departament:

Conf. univ. dr. Luis Raul Boroacă
Secretariat
Secretar și bibliotecar:

Ec.Emil UNGUR

Comments are closed.